Murat Cihan Sorkun
Murat Cihan Sorkun
@murat-cihan-sorkun
murat.sorkun
9 months ago @murat-cihan-sorkun updated a seminar: Nebi Vural Brussels Seminar
May 06 2022
Brussels, Belgium Nebi Vural 3 Days
murat.sorkun
9 months ago @murat-cihan-sorkun added a new seminar: Nebi Vural Roquevarie Seminar
Mar 26 2022
13360 Roquevaire, France Nebi Vural 2 Days
murat.sorkun
9 months ago @murat-cihan-sorkun updated a seminar: Nebi Vural Vendome Seminar
Nov 20 2021
41100 Vendôme, France Nebi Vural 2 Days
murat.sorkun
9 months ago @murat-cihan-sorkun updated a seminar: Nebi Vural Kocaeli Seminar
Dec 18 2021
Kocaeli, Turkey Nebi Vural 2 Days
murat.sorkun
9 months ago @murat-cihan-sorkun Is interested in a seminar: Nebi Vural Kocaeli Seminar
Dec 18 2021
Kocaeli, Turkey Nebi Vural 2 Days
murat.sorkun
10 months ago @murat-cihan-sorkun updated a seminar: Nebi Vural Ruse Seminar
Oct 29 2021
Ruse, Bulgaria Nebi Vural 3 Days
murat.sorkun
10 months ago @murat-cihan-sorkun added a new seminar: Nebi Vural Ankara Public & Trainer Seminar
Oct 21 2021
Ankara, Turkey Nebi Vural 4 Days
murat.sorkun
10 months ago @murat-cihan-sorkun added a new seminar: Nebi Vural Kocaeli Seminar
Dec 18 2021
Kocaeli, Turkey Nebi Vural 2 Days
murat.sorkun
10 months ago @murat-cihan-sorkun added a new seminar: Nebi Vural Lisboa Seminar
Nov 26 2021
Lisbon, Portugal Nebi Vural 3 Days
murat.sorkun
10 months ago @murat-cihan-sorkun added a new seminar: Nebi Vural Vendome Seminar
Nov 20 2021
41100 Vendôme, France Nebi Vural 2 Days
murat.sorkun
10 months ago @murat-cihan-sorkun added a new seminar: Nebi Vural Ruse Seminar
Oct 29 2021
Ruse, Bulgaria Nebi Vural 3 Days
murat.sorkun
10 months ago @murat-cihan-sorkun added a new seminar: Nebi Vural Istanbul Seminar
Nov 05 2021
İstanbul, Turkey Nebi Vural 3 Days
1