Aikido Seminar Calendar

Aikido Seminars
   
  Thu 1
             
  Fri 2
             
  Sat 3
seminar poster
Gien, FRANCE
  Sun 4
Day 2
Nebi Vural Gien Seminar (Cancelled)
  Mon 5
             
  Tue 6
             
  Wed 7
             
  Thu 8
             
  Fri 9
             
  Sat 10
             
  Sun 11
             
  Mon 12
             
  Tue 13
             
  Wed 14
             
  Thu 15
             
  Fri 16
             
  Sat 17
             
  Sun 18
             
  Mon 19
             
  Tue 20
             
  Wed 21
             
  Thu 22
             
  Fri 23
             
  Sat 24
seminar poster
Wrocław, POLAND
  Sun 25
Day 2
Birankai Poland
  Mon 26
             
  Tue 27
             
  Wed 28
             
  Thu 29
             
  Fri 30
             
  Sat 31
             
  Sun 1
             
  Mon 2
             
  Tue 3
             
  Wed 4
             
  Thu 5
             
  Fri 6
seminar poster
Chișinău, MOLDOVA
  Sat 7
Day 2
The 6th International Seminar with Horii Sensei in Moldova
  Sun 8
Day 3
The 6th International Seminar with Horii Sensei in Moldova
  Mon 9
             
  Tue 10
             
  Wed 11
             
  Thu 12
             
  Fri 13
             
  Sat 14
             
  Sun 15
             
  Mon 16
             
  Tue 17
             
  Wed 18
             
  Thu 19
             
  Fri 20
             
  Sat 21
             
  Sun 22
             
  Mon 23
             
  Tue 24
             
  Wed 25
             
  Thu 26
             
  Fri 27
             
  Sat 28
             
  Sun 29
             
  Mon 30
             
  Tue 1
             
  Wed 2
             
  Thu 3
             
  Fri 4
             
  Sat 5
             
  Sun 6
             
  Mon 7
             
  Tue 8
             
  Wed 9
             
  Thu 10
             
  Fri 11
seminar poster
Nea Ionia, GREECE
  Sat 12
Day 2
Aikido winter seminar with Suwa Masatoshi Shihan 7 Dan Aikido Aikikai
  Sun 13
Day 3
Aikido winter seminar with Suwa Masatoshi Shihan 7 Dan Aikido Aikikai
  Mon 14
             
  Tue 15
             
  Wed 16
             
  Thu 17
             
  Fri 18
             
  Sat 19
             
  Sun 20
             
  Mon 21
             
  Tue 22
             
  Wed 23
             
  Thu 24
             
  Fri 25
             
  Sat 26
             
  Sun 27
             
  Mon 28
             
  Tue 29
             
  Wed 30
             
  Thu 31