Aikido Seminar Calendar

Aikido Seminars
   
  Wed 1
             
  Thu 2
             
  Fri 3
             
  Sat 4
             
  Sun 5
             
  Mon 6
             
  Tue 7
             
  Wed 8
             
  Thu 9
             
  Fri 10
             
  Sat 11
seminar poster
Bila Tserkva, UKRAINE
  Sun 12
Day 2
Nebi Vural Bila Tserkva Seminar
  Mon 13
             
  Tue 14
             
  Wed 15
             
  Thu 16
             
  Fri 17
seminar poster
Ankara, TURKEY
  Sat 18
Day 2
Nebi Vural Ankara Instructor Seminar
  Sun 19
Day 3
Nebi Vural Ankara Instructor Seminar
  Mon 20
             
  Tue 21
             
  Wed 22
             
  Thu 23
             
  Fri 24
             
  Sat 25
seminar poster
Moscow, RUSSIA
seminar poster
Tours, FRANCE
  Sun 26
Day 2
CRAG International aikido stage
Day 2
Nebi Vural Tours Seminar
  Mon 27
             
  Tue 28
             
  Wed 29
             
  Thu 30
             
  Fri 31
seminar poster
Cape Town, SOUTH AFRICA
  Sat 1
Day 2
Friendship Seminar with Julia Wagner
seminar poster
Frankfurt, GERMANY
  Sun 2
Day 3
Friendship Seminar with Julia Wagner
Day 2
Nebi Vural Frankfurt Seminar
  Mon 3
             
  Tue 4
             
  Wed 5
             
  Thu 6
             
  Fri 7
seminar poster
Worcester, UNITED STATES
  Sat 8
Day 2
Nebi Vural Worcester Seminar
  Sun 9
Day 3
Nebi Vural Worcester Seminar
  Mon 10
             
  Tue 11
seminar poster
Kyoto, JAPAN
  Wed 12
             
  Thu 13
             
  Fri 14
seminar poster
Netanya, ISRAEL
  Sat 15
Day 2
AIKIDO SEMINAR with sensei Michael levy-neumand
seminar poster
Hilo, UNITED STATES
seminar poster
Cape Town, SOUTH AFRICA
  Sun 16
Day 2
Hawaii Winter Camp 2020 & 40th Anniversary
  Mon 17
Day 3
Hawaii Winter Camp 2020 & 40th Anniversary
  Tue 18
             
  Wed 19
             
  Thu 20
             
  Fri 21
seminar poster
Paraná, BRAZIL
seminar poster
Cape Town, SOUTH AFRICA
  Sat 22
Day 2
Summer intensive
Day 2
Friendship Seminar with Tom Dijkman
seminar poster
Cape Town,
  Sun 23
Day 3
Summer intensive
Day 3
Friendship Seminar with Tom Dijkman
Day 2
Sensei Pascal Guillemin (6th dan)
  Mon 24
             
  Tue 25
             
  Wed 26
             
  Thu 27
             
  Fri 28
seminar poster
Güéjar Sierra, SPAIN
  Sat 29
Day 2
Seminario Internacional De Aikido
  Sun 1
Day 3
Seminario Internacional De Aikido
  Mon 2
             
  Tue 3
             
  Wed 4
             
  Thu 5
             
  Fri 6
seminar poster
Auckland, NEW ZEALAND
  Sat 7
  Sun 8
Day 3
Aikido Shinryukan 50th International Gasshuku 2020
  Mon 9
             
  Tue 10
             
  Wed 11
             
  Thu 12
             
  Fri 13
seminar poster
Cologne, GERMANY
  Sat 14
Day 2
Christian Tissier Shihan, 8th Dan Aikikai in Cologne and Hennef
  Sun 15
             
  Mon 16
             
  Tue 17
             
  Wed 18
             
  Thu 19
             
  Fri 20
seminar poster
Cologne, GERMANY
  Sat 21
Day 2
Kimusubi Dojos
seminar poster
Aracaju, BRAZIL
  Sun 22
Day 3
Kimusubi Dojos
Day 2
Seminario de Aikido
  Mon 23
             
  Tue 24
             
  Wed 25
             
  Thu 26
             
  Fri 27
seminar poster
Vilanova i la Geltrú, SPAIN
  Sat 28
Day 2
II Aioikai International Aikido Seminar
  Sun 29
Day 3
II Aioikai International Aikido Seminar
  Mon 30
             
  Tue 31