Aikido Seminar Calendar

Aikido Seminars
   
  Thu 1
seminar poster
Varna, BULGARIA
  Fri 2
Day 2
Shiseikan Summer Camp June 2023
seminar poster
Kyoto, JAPAN
seminar poster
Stara Wieś, POLAND
  Sat 3
Day 3
Shiseikan Summer Camp June 2023
Day 2
Aikido Kyoto's 18th International Seminar!!
Day 2
International AIKIDO Seminar
seminar poster
Poznań, POLAND
seminar poster
Poznań, ARGENTINA
seminar poster
Seville, SPAIN
seminar poster
Cheb, CZECHIA
  Sun 4
Day 4
Shiseikan Summer Camp June 2023
Day 3
Aikido Kyoto's 18th International Seminar!!
Day 3
International AIKIDO Seminar
Day 2
Sensei Pascal Guillemin (6. dan aikido)
Day 2
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE AIKIDO
Day 2
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer Cheb, Czechia
  Mon 5
             
  Tue 6
             
  Wed 7
             
  Thu 8
             
  Fri 9
seminar poster
Wien, AUSTRIA
seminar poster
Vantaa, FINLAND
  Sat 10
Day 2
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer Vienna, Austria
Day 2
Kaname Ariga 6. dan Vantaa Finland
seminar poster
Rostock, GERMANY
  Sun 11
Day 3
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer Vienna, Austria
Day 3
Kaname Ariga 6. dan Vantaa Finland
Day 2
SUMMER STAGE - JUBILÄUMSLEHRGANG DER AIKIDOSCHULE ROSTOCK
  Mon 12
seminar poster
Adachi City, JAPAN
Day 3
SUMMER STAGE - JUBILÄUMSLEHRGANG DER AIKIDOSCHULE ROSTOCK
  Tue 13
Day 4
SUMMER STAGE - JUBILÄUMSLEHRGANG DER AIKIDOSCHULE ROSTOCK
  Wed 14
             
  Thu 15
seminar poster
Adachi City, JAPAN
  Fri 16
seminar poster
Vantaa, FINLAND
seminar poster
Berkeley, UNITED STATES
seminar poster
Malatya, TÜRKIYE
  Sat 17
Day 2
Aikido Without Borders
Day 2
Aikido UnEn no Kai Summer Seminar
Day 2
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer Malatya, Türkiye
seminar poster
Oslo, NORWAY
  Sun 18
Day 3
Aikido Without Borders
Day 3
Aikido UnEn no Kai Summer Seminar
Day 3
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer Malatya, Türkiye
Day 2
Kaname Ariga (6.) Oslo, Norway 2023
seminar poster
Adachi City, JAPAN
seminar poster
Kenosha, UNITED STATES
  Mon 19
Day 2
MAF Summer Camp with Seki Shihan
  Tue 20
Day 3
MAF Summer Camp with Seki Shihan
  Wed 21
Day 4
MAF Summer Camp with Seki Shihan
  Thu 22
Day 5
MAF Summer Camp with Seki Shihan
  Fri 23
Day 6
MAF Summer Camp with Seki Shihan
  Sat 24
seminar poster
Manila, PHILIPPINES
seminar poster
Calgary, CANADA
  Sun 25
Day 2
2023 AIKIDO SEMINAR MANILA
Day 2
Calgary Summer Camp 2023
  Mon 26
seminar poster
Adachi City, JAPAN
Day 3
Calgary Summer Camp 2023
  Tue 27
Day 4
Calgary Summer Camp 2023
  Wed 28
Day 5
Calgary Summer Camp 2023
  Thu 29
Day 6
Calgary Summer Camp 2023
  Fri 30
             
  Sat 1
             
  Sun 2
             
  Mon 3
             
  Tue 4
             
  Wed 5
             
  Thu 6
             
  Fri 7
             
  Sat 8
             
  Sun 9
seminar poster
Złotów, POLAND
  Mon 10
seminar poster
Havana, CUBA
  Tue 11
Day 3
19th Aikido Summer Camp
Day 2
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer La Havana & Cienfuegos, Cuba
  Wed 12
Day 4
19th Aikido Summer Camp
Day 3
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer La Havana & Cienfuegos, Cuba
  Thu 13
Day 5
19th Aikido Summer Camp
Day 4
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer La Havana & Cienfuegos, Cuba
  Fri 14
Day 5
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer La Havana & Cienfuegos, Cuba
  Sat 15
Day 6
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer La Havana & Cienfuegos, Cuba
  Sun 16
seminar poster
Luc-sur-Mer, France
Day 7
Nebi Vural Sensei, Aikido Seminer La Havana & Cienfuegos, Cuba
  Mon 17
Day 2
Stage international d’Aïkido de Luc sur Mer
  Tue 18
Day 3
Stage international d’Aïkido de Luc sur Mer
  Wed 19
Day 4
Stage international d’Aïkido de Luc sur Mer
  Thu 20
Day 5
Stage international d’Aïkido de Luc sur Mer
  Fri 21
Day 6
Stage international d’Aïkido de Luc sur Mer
  Sat 22
Day 7
Stage international d’Aïkido de Luc sur Mer
  Sun 23
             
  Mon 24
seminar poster
Çanakkale, TÜRKIYE
  Tue 25
Day 2
Nebi Vural Sensei, 17th Aikido Summer Camp Canakkale, Türkiye
  Wed 26
Day 3
Nebi Vural Sensei, 17th Aikido Summer Camp Canakkale, Türkiye
  Thu 27
Day 4
Nebi Vural Sensei, 17th Aikido Summer Camp Canakkale, Türkiye
  Fri 28
Day 5
Nebi Vural Sensei, 17th Aikido Summer Camp Canakkale, Türkiye
seminar poster
Denpasar, INDONESIA
  Sat 29
Day 6
Nebi Vural Sensei, 17th Aikido Summer Camp Canakkale, Türkiye
Day 2
2023 Annual Aikido Seminar
seminar poster
Shah Alam, MALAYSIA
  Sun 30
Day 7
Nebi Vural Sensei, 17th Aikido Summer Camp Canakkale, Türkiye
Day 3
2023 Annual Aikido Seminar
Day 2
MAA Annual Hombu Seminar 2023
  Mon 31
seminar poster
Adachi City, JAPAN
seminar poster
New Jersey, UNITED STATES
  Tue 1
Day 2
2023 USAF YOSHIMITSU YAMADA SHIHAN MEMORIAL SUMMER CAMP
  Wed 2
Day 3
2023 USAF YOSHIMITSU YAMADA SHIHAN MEMORIAL SUMMER CAMP
  Thu 3
Day 4
2023 USAF YOSHIMITSU YAMADA SHIHAN MEMORIAL SUMMER CAMP
  Fri 4
Day 5
2023 USAF YOSHIMITSU YAMADA SHIHAN MEMORIAL SUMMER CAMP
  Sat 5
seminar poster
Chester, UNITED KINGDOM
  Sun 6
Day 2
Summer School 2023
  Mon 7
Day 3
Summer School 2023
seminar poster
Beaussais-sur-Mer, FRANCE
  Tue 8
Day 4
Summer School 2023
Day 2
Stage été Musubi
  Wed 9
Day 5
Summer School 2023
Day 3
Stage été Musubi
  Thu 10
Day 6
Summer School 2023
Day 4
Stage été Musubi
  Fri 11
Day 7
Summer School 2023
Day 5
Stage été Musubi
  Sat 12
Day 8
Summer School 2023
Day 6
Stage été Musubi
  Sun 13
             
  Mon 14
seminar poster
Adachi City, JAPAN
  Tue 15
             
  Wed 16
             
  Thu 17
             
  Fri 18
seminar poster
Vantaa, FINLAND
  Sat 19
Day 2
Takeshi Yamashima 8th dan shihan in Vantaa, Finland
  Sun 20
Day 3
Takeshi Yamashima 8th dan shihan in Vantaa, Finland
  Mon 21
             
  Tue 22
             
  Wed 23
             
  Thu 24
seminar poster
Schönefeld, GERMANY
  Fri 25
  Sat 26
Day 3
Aikido Summer 2023
seminar poster
Buenos Aires, ARGENTINA
  Sun 27
Day 4
Aikido Summer 2023
Day 2
10th Seminario Internacional De Aikido
  Mon 28
             
  Tue 29
             
  Wed 30
             
  Thu 31