Aikido Seminar Calendar

Aikido Seminars
   
  Thu 1
             
  Fri 2
             
  Sat 3
             
  Sun 4
             
  Mon 5
             
  Tue 6
             
  Wed 7
             
  Thu 8
             
  Fri 9
             
  Sat 10
seminar poster
Nea Ionia, GREECE
seminar poster
Dublin, IRELAND
  Sun 11
Day 2
Aikido seminar with Sensei fanis kokolis 4 Dan Aikikai
  Mon 12
             
  Tue 13
             
  Wed 14
             
  Thu 15
             
  Fri 16
             
  Sat 17
             
  Sun 18
             
  Mon 19
             
  Tue 20
             
  Wed 21
             
  Thu 22
             
  Fri 23
             
  Sat 24
             
  Sun 25
             
  Mon 26
             
  Tue 27
             
  Wed 28
             
  Thu 29
             
  Fri 30
             
  Sat 31
             
  Sun 1
             
  Mon 2
             
  Tue 3
             
  Wed 4
             
  Thu 5
             
  Fri 6
             
  Sat 7
             
  Sun 8
             
  Mon 9
             
  Tue 10
             
  Wed 11
             
  Thu 12
             
  Fri 13
             
  Sat 14
             
  Sun 15
             
  Mon 16
             
  Tue 17
             
  Wed 18
             
  Thu 19
             
  Fri 20
             
  Sat 21
             
  Sun 22
             
  Mon 23
             
  Tue 24
             
  Wed 25
             
  Thu 26
             
  Fri 27
             
  Sat 28
             
  Sun 29
             
  Mon 30
             
  Tue 31
             
  Wed 1
             
  Thu 2
             
  Fri 3
             
  Sat 4
             
  Sun 5
             
  Mon 6
             
  Tue 7
             
  Wed 8
             
  Thu 9
             
  Fri 10
             
  Sat 11
             
  Sun 12
             
  Mon 13
             
  Tue 14
             
  Wed 15
             
  Thu 16
             
  Fri 17
             
  Sat 18
seminar poster
Hilo, UNITED STATES
  Sun 19
Day 2
Winter Camp 2023 at Aikido of Hilo
  Mon 20
Day 3
Winter Camp 2023 at Aikido of Hilo
  Tue 21
             
  Wed 22
             
  Thu 23
             
  Fri 24
seminar poster
Auckland, NEW ZEALAND
seminar poster
San Antonio, COSTA RICA
  Sat 25
Day 2
Aikido Shinryukan 53rd ANNIVERSARY International Gasshuku
Day 2
Seminario de Aikido
  Sun 26
Day 3
Aikido Shinryukan 53rd ANNIVERSARY International Gasshuku
Day 3
Seminario de Aikido
  Mon 27
             
  Tue 28